Dziś jest: sobota, 23-01-2021
Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
GOZ Gogolin, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin

Projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia

Projekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie pn. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i wzrostu aktywności społecznej osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących lub zagrożonych ubóstwem z terenu Gminy Gogolin poprzez szerzenie dostępu do oferty profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne na naszej stronie w zakładce Projekty unijne/ Projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”. Szczegóły